Văn bản pháp luật

STTSố hiệuTên văn bảnNgày BHTải file
150/2010/QH12Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả15-01-2012Download
21208/QĐ-TTgQuy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 203027-02-2012Download
324/2012/QH13Luật số: 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực25-01-2013Download
41427/QĐ-TTgPhê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015.04-10-2012Download
556/2010/QH12Luật Thanh tra05-11-2012Download
618/2012/TT-BCTQuy định Giám sát thị trường phát điện cạnh tranh.24-07-2012Download
737/2011/QĐ-TTgCơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.25-06-2012Download
830/CT-TTgTăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.25-01-2013Download
970/2010/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân.30-06-2010Download
1060/QĐ-TTgPhê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.27-02-2012Download