Văn bản VAST

STTSố hiệuTên văn bảnNgày BHTải file
11395/QĐ-VHLVề việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 6/2018)25-07-2018Download
21349/QĐ-VHLBan hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương16-07-2018Download
31346/QĐ-VHLBan hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm KHCNVN16-07-2018Download
4666/QĐ-VHLPhê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN26-04-2018Download
5241/QĐ-VHLVề việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của Viện Hàn lâm KHCNVN28-02-2018Download
62092/QĐ-VHLCông khai dự toán ngân sách năm 2017 (bổ sung kinh phí đợt tháng 9 năm 2017)05-10-2017Download
71258/QĐ-VHLBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN13-07-2017Download
8562/QĐ-VHLBan hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Viện Hàn lâm KHCNVN19-04-2017Download
91854/QĐ-VHLBan hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam09-11-2016Download
10203/VHL-KHTCXây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 201810-02-2017Download