Cử nhân ngành Năng lượng

1.GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
USTH xây dựng chương trình Năng lượng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của thị trường ngành năng lượng tại Việt Nam và trên thế giới. Chương trình Năng lượng phù hợp với các sinh viên có kiến thức tốt về Vật lý và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của các công nghệ mới trong lĩnh vực Năng lượng. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có sự hiểu biết vững chắc về lĩnh vực năng lượng và có đầy đủ kỹ năng trong việc thúc đẩy, thiết kế và triển khai các giải pháp năng lượng bền vững. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị kỹ càng cho các ngành nghề trong lĩnh vực năng lượng truyền thống cũng như lĩnh vực năng lượng tái tạo.
2. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
Chương trình cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức cơ sở vững chắc về ngành năng lượng như: kỹ thuật điện, điện tử, nhiệt động lực học, kỹ thuật nhiệt và chuyển khối v.v., cũng như kiến thức kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất và sử dụng năng lượng, đặc biệt là truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị kiến thức về năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: hệ thống quang điện, điện gió, thủy điện, nhiên liệu sinh học, pin nhiên liệu, quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng.

Năm học Kỳ học Môn học Số tín chỉ
Năm học thứ 2 Kỳ 3 Khoa học quản lý Quản lý dự án 1
Luật về quyền sở hữu trí tuệ 1
Ngoại ngữ Tiếng Pháp 8
Môn học trọng tâm Xác xuất thống kê 4
Phương pháp số 3
Nhiệt động lực học II 3
Cơ học chất lỏng 3
Lý thuyết mạch I 4
Nguồn điện 3
Tổng số tín chỉ 30
Kỳ 4 Môn học trọng tâm Điện hóa 4
Quản lý vòng đời sản phẩm I 3
Lý thuyết mạch II 4
Điện tử 4
Truyền nhiệt và chuyển khối 4
Truyền tải và phân phối điện 3
Năng lượng tái tạo 2
Xử lý tín hiệu 2
Bộ cảm biến và thiết bị phân tích 4
Tổng số tín chỉ 30
Năm học thứ 3 Kỳ 5 Ngoại ngữ Tiếng Pháp 7
Khoa học quản lý Kỹ năng viết báo cáo khoa học 2
Môn học trọng tâm Vật liệu cho ngành năng lượng 3
Máy điện 4
Quản lý vòng đời sản phẩm II 3
Điện tử công suất và ứng dụng 4
Kỹ thuật điều khiển 3
Hệ thống quang điện 4
Tổng số tín chỉ 30
Kỳ 6 Môn học trọng tâm Nhiên liệu sinh học 4
Công nghệ lưới điện thông minh 4
Kinh tế năng lượng 2
Môn học lựa chọn (chọn 2 trong 4 môn) O1 – Cung cấp và quản lý năng lượng cho các tòa nhà 4
O2 – Thủy điện 4
O3 – Năng lượng gió 4
O4 – Hệ thống năng lượng nhiệt mặt trời 4
Dự án nhóm 3
Thực tập 9
Tổng số tín chỉ 30

3. ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo Năng lượng Tải Tại Đây
(Ban hành theo Quyết định số 130/QĐ-ĐHKHCNHN ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội)
4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Tiếp tục bậc Cao học và phát triển sự nghiệp nghiên cứu
Chương trình Năng lượng sẽ cho phép sinh viên ghi danh vào chương trình “Thạc sĩ Năng lượng” tại USTH hoặc bất kỳ khóa học thạc sĩ nào khác trong lĩnh vực năng lượng. Chương trình thạc sĩ sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu trong các chuyên ngành năng lượng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nhiều cơ hội thực tập hoặc học cao học tại hơn 40 trường đại học và viện nghiên cứu ở Pháp. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội tuyệt vời để trở thành cố vấn, giáo viên hay nhà nghiên cứu tại một trong những cơ sở đối tác của chúng tôi.
Kinh doanh và nghề nghiệp lĩnh vực công nghiệp
Là một ngành đầy hứa hẹn, sinh viên tốt nghiệp ngành là những ứng cử viên sáng giá cho các vị trí kỹ thuật viên, tư vấn, phân tích, v.v. trong hầu hết các tổ chức có liên quan tới quản lý, sản xuất và sử dụng năng lượng, đặc biệt là điện năng. Sinh viên ra trường sẽ có khả năng thiết kế và ứng dụng các công nghệ, thiết bị trong việc điều khiển, quản lý, giám sát các hệ thống năng lượng.
Một vài ví dụ về nơi làm việc của sinh viên năng lượng như:
– Các nhà máy điện, các công ty truyền tải và phân phối điện (EVN và các công ty trực thuộc)
– Các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp hệ thống điện, hệ thống năng lượng tái tạo (ARTELIA, VNEEC, GREENVIET, v.v)
– Các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sử dụng năng lượng (Tổng cục năng lượng, Bộ công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, v.v)
– Các tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực năng lượng tái tạo, phát triển bền vững (GIZ, GREENID, SNV NETHERLANDS, USAID, v.v)
– Các trường đại học, các viện và trung tâm nghiên cứu (Trung tâm Tư vấn Năng lượng (VECC), Viện Khoa học năng lượng (VAST), Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa, v.v)
5. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Nguyễn Hồng Nam – Điều phối chương trình
Tel:0243 791 8516
Email: nguyen-hong.nam@usth.edu.vn

Mai Thanh Hiền – Trợ lý đào tạo
Tel:0243 791 8516
Email: mai-thanh.hien@usth.edu.vn
Website: http://about.cleaned-usth.com/