Văn bản IES

STTSố hiệuTên văn bảnNgày BHTải file
1147/TB-KHNLSắp xếp lại nhân sự vào 03 Trung tâm chuyên môn trực thuộcViện Khoa học năng lượng10/5/2018Download
2101/TB-KHNLTB tăng cường công tác kỷ luật lao động và thực hiện các quy định nội bộ02/4/2018Download
3103/TB-KHNLTB việc tạm dừng tham gia đấu thầu và ký kết các nhiệm vụ, hợp đồng có yêu cầu điều kiện về giấy phép hoạt động xây dựng
02/4/2018Download
430/NQ-KHNLNghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 -VKHNL09/02/2018Download
553/BB-KHNLBB Hội nghị cán bộ viên chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 -VKHNL09/02/2018Download
603-TB/ĐUVKHNLTriệu tập đảng viên tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 201705/02/2018Download
746/TB-KHNLTB Triệu tập Hội nghị Cán bộ viên chức Tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
05/02/2018Download
844/CT-KHNLChương trình Hội nghị cán bộ viên chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 201805/02/2018Download
908/KHNL-QLTHĐối chiếu kinh phí tạm ứng hoàn ứng08/01/2018Download
10331/KHNL-QLTHCử cán bộ tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC12/12/2017Download