Văn bản pháp luật

STTSố hiệuTên văn bảnNgày BHTải file
114192/BTC-TCTMột số nội dung Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử khhi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ15/11/2018Download
2153/2018/NĐ-CPNĐ Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương trong giai đoạn 2018-2021 có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng07/11/2018Download
3148/2018/NĐ-CPNĐ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ Luật Lao động24/10/2018Download
4146/2018/NĐ-CPNĐ: Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế17/10/2018Download
5113/2018/NĐ-CPNĐ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-Cp ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
31/8/2018Download
606/2018/TT-BNVTT Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 31/5/2018Download
770/2018/NĐ-CPNĐ: Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước15/5/2018Download
872/2018/NĐ-CPNĐ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang15/5/2018Download
9132/2017/TT-BTCTT Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018
15/12/2017Download
1004/2017/TT-BKHĐTTT: Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia15/11/2017Download