Quyết định

STTSố hiệuTên văn bảnNgày BHTải file
1250/QĐ-KHNLV/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (điều chỉnh)31/7/2020Download
2249/QĐ-KHNLV/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ năng lượng tái tạo 31/7/2020Download
3233/QĐ-KHNLV/v thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển năng lượng bền vững13/7/2020Download
4232/QĐ-KHNLV/v điều động và bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển năng lượng bền vững13/7/2020Download
5143/QĐ-KHNLV/v thành lập tổ công tác kiểm tra tài chính, kế toán năm 202024/4/2020Download
6128/QĐ-KHNLPhê duyệt danh mục vị trí việc làm tại phòng QLTH31/3/2020Download
7127/QĐ-KHNLBan hành Quy định tạm thời về phương pháp đánh giá công chức, viên chức của Viện Khoa học năng lượng31/3/2020Download
8126/QĐ-KHNLV/v giao thực hiện nhiệm vụ phục vụ hoạt động Khoa học - Công nghệ năm 202031/3/2020Download
9125/QĐ-KHNLV/v giao thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2020
31/3/2020Download
10119/QĐ-KHNLV/v giao thực hiện nhiệm vụ phục vụ hoạt động Khoa học - Công nghệ năm 202024/3/2020Download