Văn bản VAST

STTSố hiệuTên văn bảnNgày BHTải file
12587/VHL-HTQTThông tin kêu gọi đề xuất dự án hợp tác khoa học từ ĐSQ Pháp05/12/2018Download
22088/QĐ-VHLKéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo26/11/2018Download
32447/VHL-TCCBHướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP
20/11/2018Download
42457/VHL-HTQTBáo cáo đoàn ra năm 2018 và xây dựng kế hoạch đoàn ra 2019
20/11/2018Download
52399/VHL-TCCBBáo cáo đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018
13/11/2018Download
61970/QĐ-VHLBan hành kèm theo QĐ này Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện HLKHCNVN
08/11/2018Download
72356/VHL-KHTCBố cục lại mẫu Kế hoạch triển khai đề tài trong các quy định quản lý các đề tài cấp Viện Hàn lâm07/11/2018Download
82358/VHL-KHTCGóp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư07/11/2018Download
91928/QĐ-VHLQĐ bổ nhiệm lại Kế toán trưởng VKHNL02/11/2018Download
102315/VHL-KHTCBáo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 201801/11/2018Download