Lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2018

Ngày 24/08/2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy năm 2018. Về dự khai mạc Lớp huấn luyện có ông Bùi Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; đồng chí Tào Ngọc Tùng, Giảng viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Hà Nội – Giảng viên lớp huấn luyện.

Phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy tại hội trường

Tham dự Lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) có các thành viên Đội PCCC cơ sở của một số đơn vị trực thuộc, khối các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện và Khối Văn phòng dân Đảng.

Tập huấn PCCC nhằm giúp thành viên Đội PCCC cơ sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan nắm bắt được những kiến thức cơ bản về PCCC, các quy định của pháp luật về PCCC để chủ động phòng ngừa, sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC tại chỗ và quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy khi có sự cố cháy xảy ra; Nâng cao khả năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC của lực lượng PCCC cơ quan, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động cơ quan trong công tác PCCC đồng thời giúp lực lượng cảnh sát PCCC nắm được đặc điểm giao thông, nguồn nước, tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ quan, kiểm tra sự phối hợp chữa cháy giữa lực lượng cảnh sát PCCC và lực lượng PCCC cơ quan. Đồng thời cũng thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đến vấn đề an toàn cháy nổ, đảm bảo đến sức khỏe tính mạng của các cán bộ công nhân viên trong Viện.

Thực hành với bình chữa cháy

Thanh Hà