Thông báo tuyển sinh đào tạo dự bị nghiên cứu sinh năm 2019

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo dự bị nghiên cứu sinh năm 2019 cụ thể như sau:

Để tải mẫu phụ lục tuyển sinh dự bị nghiên cứu sinh năm 2019, tải về tại đây