Hội thảo khoa học quốc tế: Mô hình phát triển tỉnh Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Ngày 15/11/2019, tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Viện Khoa học năng lượng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Mô hình phát triển tỉnh Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, các tiêu chí đánh giá và giải pháp thực hiện”. Hội thảo được tổ chức nhằm xác định các tiêu chí của một trung tâm năng lượng quốc gia cũng như những giải pháp thực hiện.

Hội thảo khoa học quốc tế “Mô hình phát triển tỉnh Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, các tiêu chí đánh giá và giải pháp thực hiện”

Ninh thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo

Ông Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuân – cho biết, chủ trương “Phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước” được Chính phủ xác định tại Nghị quyết 115 ngày 31/8/2018 về việc thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ Ninh Thuận phát triển kinh tế, xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023; trong đó, chấp thuận chủ trương phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.Tính đến nay, Ninh Thuận đã vượt lên dẫn đầu cả nước với 18 dự án hoàn thành đầu tư, đưa vào vận hành với tổng công suất 1.180 MW. Trong đó, hiện nay có 15 dự án điện mặt trời, công suất 1.063 MW; 3 dự án điện gió, công suất 117 MW. Dự kiến đến cuối năm 2019, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có 4 dự án điện mặt trời, công suất 140 MW và năm 2020 có 12 dự án, công suất 614 MW tiếp tục đưa vào vận hành thương mại, góp phần cung cấp, bổ sung thêm nguồn điện cho quốc gia; giúp tỉnh tăng thu ngân sách, phát triển du lịch, tạo đột phá để tăng trưởng kinh tế bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà khoa học, các chuyên gia đóng góp ý kiến thiết thực, đề xuất các giải pháp đồng bộ, làm cơ sở khoa học để đề xuất mô hình phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Lắng nghe ý kiến đóng góp từ các chuyên gia

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Ninh Thuận đang gặp không ít khó khăn; trong đó có việc giải toả công suất của các nhà máy năng lượng tái tạo đã đầu tư và sắp đầu tư. Theo báo cáo của các chủ đầu tư hiện có 10/18 dự án trên đang phải giảm phát điện đến 60% công suất để bảo đảm ổn định hệ thống truyền tải. Việc không giải tỏa hết công suất đang gây thiệt hàng hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp.

Các dự án năng lượng tái tạo đã đi vào hoạt động tại Ninh Thuận.

 Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia dành phần lớn thời lượng trình bày các tham luận về mô hình phát triển, thể chế chính sách phát triển điện gió và điện mặt trời tại các khu vực quần đảo Hawaii (Hoa Kỳ), Italy, Australia và những gợi ý có thể áp dụng để phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Tham gia trình bày, GS.TS Eleonora Riva Sanseverino (Đại học Palermo, Italy) đi sâu phân tích các mô hình phát triển hệ thống năng lượng, những thách thức với quy hoạch dài hạn, xu hướng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. GS.TS Eleonora Riva Sanseverino cũng so sánh biểu giá điện hỗ trợ ở Italy và Việt Nam cũng như chỉ ra những ảnh hưởng của việc đấu nối số lượng lớn các nguồn điện mặt trời, điện gió lên hệ thống truyền tải, các kịch bản đấu nối nguồn điện để các bên liên quan tham khảo.

Về vấn đề giải phóng công suất các nhà máy năng lượng tái tạo, ông Nguyễn Thái Sơn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực – Bộ Công Thương, cho biết: Các nhà đầu tư và dư luận đang rất quan tâm tới phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt về huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng hệ thống truyền tải lưới điện. Để giải quyết được bài toán giải phóng công suất các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió hiện nay, các quốc gia cần sớm xây dựng cơ chế, Luật, chính sách cụ thể nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Đề xuất quy trình xây dựng mô hình phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, TS. Đoàn Văn Bình, Viện trưởng Viện Khoa học năng lượng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã đưa ra các tiêu chí đánh giá và quy trình thực hiện 5 bước chính gồm: Xác định tầm nhìn chiến lược xây dựng vùng năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận; xác định các khu vực có tiềm năng kỹ thuật; đánh giá tiềm năng kinh tế và lợi ích thương mại; xây dựng các phương án truyền tải công suất; lựa chọn các phương án truyền tải phù hợp với các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng tỉnh Ninh Thuận cần sớm có chính sách thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng tái tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lượng tái tạo theo chuẩn quốc tế; nghiên cứu xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lượng tái tạo; cơ chế kết nối các địa phương về năng lượng tái tạo; cơ chế tài chính; đào tạo nhân lực; chuyển giao công nghệ để sớm xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước./.

                                                                     Tổng hợp tin: Cù Thị Thanh Huyền – VKHNL