Chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng nhiệm kỳ 2020-2025