Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025

   Trong không khí cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 14/5, Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có toàn thể 25 đảng viên của Đảng bộ, vắng mặt 03 đồng chí (có lí do). Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội cùng các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo Viện nhiệm kỳ trước. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

     Chủ đề của Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Dân chủ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực mới trong mọi mặt hoạt động đưa Viện Khoa học năng lượng phát triển bền vững”.

     Đại hội được tiến hành trọng thể với bốn nội dung chính: (i) tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 –2025; (ii) thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (iii) bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; và (iv) bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư phụ trách Đảng bộ Hoàng Hồng Việt phát biểu khai mạc Đại hội.

     Giai đoạn 2015-2020 là giai đoạn phát triển về chất của Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng. Đảng ủy tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng nhiệm kỳ 2015-2020. Viện đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có giá  trị trong lĩnh vực phát triển bền vững hệ thống năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn năng lượng tái tạo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng. Những kết quả đạt được đã gắn liền với công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các chương trình hành động, kế hoạch công tác của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc.

     Đại hội đã thống nhất về đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015 – 2020, dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, từ đó thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của Viện; 100% đảng viên đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Số lượng công trình khoa học của Viện công bố trên các tạp chí quốc tế, văn bằng sở hữu trí tuệ tăng so với nhiệm kỳ trước trên 50%; Tiếp tục lãnh đạo tốt các hoạt động đoàn thể quần chúng nhằm phát huy tốt vai trò của các đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phong trào hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, phong trào xanh sạch đẹp nơi làm việc và nâng cao đời sống của cán bộ viên chức.

     Đại hội đã thảo luận về Chương trình hành động để cấp ủy khóa mới tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Liêm đã nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Viện Khoa học năng lượng; Đồng chí cũng đã đóng góp các ý kiến cụ thể để hoàn thiện bản Báo cáo chính trị nhằm làm nổi bật vai trò lãnh đạo mang tính quyết định của của Đảng ủy, các Chi ủy, các chi bộ và toàn thể đảng viên, đặc biệt là những đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, chủ nhiệm các đề tài, nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy và từng đảng viên cần đánh giá đúng những điều kiện thuận lợi và những khó khăn thách thức để lãnh đạo Viện Khoa học năng lượng hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng đã được nghe các tham luận của các chi bộ và các ý kiến đóng góp của các đảng viên tham gia Đại hội.

     Đại hội đã nhất trí với đề án nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình, và đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng, đồng chí Đoàn Văn Bình, Viện trưởng Viện Khoa học năng lượng được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành được bầu với số phiếu cao, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và đổi mới của Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Nguyễn Quang Liêm – Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

     Đại hội đã bầu được Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

     Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, Đại hội diễn ra theo đúng quy định: làm việc nghiêm túc, dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành toàn bộ các nội dung với chất lượng tốt. Các đại biểu tham dự đại hội đánh giá cao tính dân chủ, minh bạch trong thảo luận xây dựng văn kiện và nhân sự đại hội. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp./.

Trần Việt Hưng