Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam