Giấy mời tham dự Hội nghị Khoa học nhân dịp 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phòng QLTH kính chuyển:

– Lãnh đạo Viện
– Hội đồng khoa học
– Thủ trưởng đơn vị
– Các diễn giả và nhà khoa học

GM số 295/GM-KHNL ngày 12/10/2020 GM tham dự Hội nghị Khoa học nhân dịp 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời gian: từ 8h00 đến 12h.00, thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2020
Địa điểm: Hội trường tầng 1, nhà A30, Viện Công nghệ môi trường, Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ghi chú:- Thư mời qua thư điện tử thay cho Giấy mời.
– Thủ trưởng đơn vị nhắc nhở cán bộ Trung tâm mình tham dự đầy đủ và đúng giờ.       – Tuyển tập bài báo trong xem tại đây.

Trân trọng!