Viện Khoa học năng lượng ký kết hợp tác với Tập đoàn Kinh Bắc nhằm nghiên cứu, phát triển hệ thống quản lý năng lượng thông minh trong các khu công nghiệp tập trung thiếu thông tin

Đó là một phần nội dung thực hiện trong ký kết hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Tập đoàn Kinh Bắc.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Kinh Bắc ký kết hợp tác.

Chiều 26/4, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (Tập đoàn Kinh Bắc) tổ chức buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với các Viện thành viên về nghiên cứu xây mô hình khu công nghiệp zero về năng lượng và zero về phát thải và tài trợ hoạt động giám định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tham dự buổi làm việc và lễ ký kết có GS, VS Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cụ thể, Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Kinh Bắc nhằm nghiên cứu, phát triển hệ thống quản lý năng lượng thông minh trong khu các công nghiệp tập trung.

Theo đó, Viện Khoa học năng lượng phối hợp cùng Tập đoàn Kinh Bắc nghiên cứu, góp phần xây dựng và phát triển một nền tảng (Platform) đạt tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các giải pháp linh hoạt thông minh cho hệ thống điện trong các khu công nghiệp.

Cụ thể, Viện Khoa học năng lượng khai thác các ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nghiên cứu, đánh giá và triển khai xây dựng các giải pháp trong quy hoạch, thiết kế và phát triển công nghệ lưới điện nhỏ thông minh (Micro Grid) sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo hướng tới khu công nghiệp zero năng lượng (tiêu thụ năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch bằng 0 và có lượng phát thải carbon cũng bằng 0); Phát triển hệ thống quản lý năng lượng thông minh trong các khu công nghiệp tập trung.

Tiếp đó, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký kết với Tập đoàn Kinh Bắc để nghiên cứu, góp phần xây dựng và phát triển một nền tảng đạt tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các giải pháp linh hoạt thông minh cho lĩnh vực môi trường của Tập đoàn.

Viện Công nghệ môi trường sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến và quản lý hiệu quả về lĩnh vực môi trường cho Tập đoàn.

Đối với nước thải: Cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến kết hợp điều khiển bằng công cụ internet vạn vật (IOT) trong hệ thống xử lý nhằm đáp ứng theo các quy chuẩn quy định; tiết kiệm chi phí; thu hồi năng lượng và tái sử dụng nước sau xử lý ở mức cao nhất.

Đối với bùn thải hữu cơ: Tận dụng toàn bộ để áp dụng giải pháp sản xuất điện và phân hữu cơ cho phát triển xanh.

Đối với chất thải rắn: Áp dụng giải pháp tái chế; tái tuần hoàn; ứng dụng công nghệ tạo viên năng lượng để phát điện và sản xuất phân hữu cơ nhằm phát triển cây xanh ngay tại khuôn viên trực thuộc Tập đoàn.

Đối với khí thải: Xử lý bằng công nghệ tiên tiến tổ hợp ly tâm tốc độ cao nhằm thu hồi CO2, SO2…và gắn với giải pháp IOT trong quá trình vận hành.

Đối với chất thải nguy hại: Áp dụng giải pháp xử lý giảm thiểu và thu hồi các chất có giá trị kinh tế và tái sử dụng. Đồng thời, hai bên hợp tác về tư vấn hồ sơ quản lý môi trường; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và vận hành các hệ thống xử lý môi trường; quan trắc chất lượng môi trường.

Cũng trong chiều 26/4, theo ký kết giữa Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Kinh Bắc, Tập đoàn cam kết tài trợ 15 tỷ đồng để mở rộng cơ sở giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; hỗ trợ trang thiết bị, vật tư hóa chất thực hiện nhiệm vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phát biểu tại buổi làm việc và ký kết, PGS, TS Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, đây là những chủ đề rất có ý nghĩa và đúng chủ trương và định hướng của Chính phủ về tăng trưởng xanh vừa bảo đảm phát triển kinh tế và bảo vệ giữ gìn được môi trường.

Đặc biệt, với thỏa thuận tài trợ hoạt động giám định hài cốt liệt sĩ của Viện Công nghệ sinh học đã thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với vấn đề lớn của xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tri ân với các liệt sĩ và gia đình, những người đã hy sinh cho sự thống nhất của đất nước và dân tộc Việt Nam. Có thể nói đây là một hoạt động ý nghĩa hướng đến dịp kỷ niệm ngày lễ thống nhất 30/4 sắp đến.

Nguồn: https://nhandan.com.vn/science-news/vast-nhan-tai-tro-15-ty-dong-de-giam-dinh-hai-cot-liet-si-con-thieu-thong-tin-643508/