Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Viện Khoa học năng lượng mời các cán bộ, cá nhân quan tâm, có chuyên môn phù hợp, đủ điều kiện đăng ký làm Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại bộ môn Kỹ thuật năng lượng – Khoa Khoa học vật liệu và năng lượng, dự tuyển đợt 1 năm 2022 (tháng 4 năm 2022).

Với ưu thế là đơn vị được phép tổ chức đào tạo Tiến sỹ, đáp ứng theo các quy định của Bộ giáo dục đào tạo; lực lượng cán bộ, giảng viên là các Tiến sỹ, chuyên gia hiện đang công tác tại Viện Khoa học năng lượng; các đề tài nghiên cứu của Viện hiện đang và sẽ (đã qua bước thông qua đề bài) triển khai (danh sách cụ thể xem trong bảng 1) đều yêu cầu có các kết quả khoa học là các công bố là bài báo SCIE, các bằng sáng chế, bằng giải pháp hữu ích, các học viên khi đăng ký làm NCS Tiến sỹ ở Viện Khoa học năng lượng hoàn toàn có điều kiện thuận lợi để lựa chọn, tìm được chủ đề, nội dung luận án có tính khả thi về mặt công bố khoa học cũng như có tính ứng dụng cao trong thực tiễn và hoàn thành khóa học đúng hạn.

Mọi thông tin cần thiết về chương trình đào tạo, yêu cầu đầu vào, điều kiện tốt nghiệp tham khảo tại: uftai-ve-tai-day28194.pdf (gust.edu.vn)