Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Viện Khoa học năng lượng

Căn cứ Công văn số 1959/VHL-TCCB ngày 18 tháng 8 năm 2023 về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học năng lượng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu
Vị trí tuyển dụng: Nghiên cứu viên.
Chi tiết yêu cầu về tiêu chuẩn đối với vị trí việc làm
Vị trí tuyển dụng: Nghiên cứu viên; Mã số, mã ngạch: V05.01.03; Số lượng: 01; Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hoặc sau đại học về các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoặc Kỹ thuật điện hoặc Hệ thống điện, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
2. Điều kiện tuyển dụng, ưu tiên trong tuyển dụng và phương thức tuyển dụng
a. Điều kiện tuyển dụng:
Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
b. Ưu tiên trong tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
c. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển
Nội dung và hình thức xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, gồm 2 vòng:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyểntheo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm 100.
d. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
3. Trình tự tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
Trình tự tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
a. Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng viên chức được đăng công khai ít nhất 1 lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học năng lượng, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Viện Khoa học năng lượng.
b. Thời gian, địa điểm, hình thức nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) về Viện Khoa học năng lượng
Thời gian: trong giờ hành chính từ ngày 31/8/2023 đến 17h00 ngày 30/9/2023
Hình thức: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.
Địa điểm nhận phiếu đăng ký tuyển dụng: Phòng Văn thư Viện Khoa học năng lượng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Địa chỉ: Nhà A9 số 18 đường Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội, số điện thoại: 024.37564341.
c. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Hồ sơ bao gồm:
– Bản sao văn bằng, chức chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận ưu tiên (nếu có);
– Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục tại nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp bản dịch công chứng và giấy chứng nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp không có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng;
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
4. Lệ phí tuyển dụng
Thí sinh nộp lệ phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạc, thăng hạng công chức, viên chức.
Thông báo này được đăng tóm tắt trên Báo Lao động, được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học năng lượng: (Website: http://www.ies.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Viện Khoa học năng lượng, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội./.
Trong quá trình thực hiện, các thông báo có liên quan đến kỳ tuyển dụng sẽ được hội đồng tuyển dụng thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học năng lượng và niêm yết công khai tại địa chỉ nêu trên./.