Call for Papers - Grand Renewable Energy 2018

Grand Renewable Energy 2018
International Conference and Exhibition

 

Conference: June 17 (Sun) – 22 (Fri), Exhibition: June 20 (Wed) – 22 (Fri)
Venue: Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan

 

 

 

TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Triển khai công nghệ thuộc Viện Khoa học năng lượng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng cán bộ nghiên cứu năm 2016:

Đọc thêm...

HỘI NGHỊ THAM VẤN ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM

Viện Khoa học năng lượng, Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị tham vấn đánh giá một số công nghệ tiết kiệm năng lượng và công nghệ năng lượng carbon thấp của Nhật Bản và khả năng chuyển giao, ứng dụng các công nghệ tại Việt Nam.

Đọc thêm...

HỘI THẢO NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHÂU Á lần 3 (3rd AREW)

IMG 0169x1
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (ANRE/METI) chủ trì Chương trình hợp tác nghiên cứu và xây dựng năng lực liên quan đến năng lượng tái tạo tại khu vực Đông Nam Á.

Đọc thêm...