Phòng Quản lý tổng hợp

Quyền trưởng phòng: ThS. Trần Thế Vinh

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Thu Dung; CN. Nguyễn Thị Hồng Anh

Điện thoại: 04. 3756 4341

Fax: 04. 3791 2224

 

Công tác năm 2013 của phòng Quản lý tổng hợp:

 

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B6COvrKdLORhejExNFctejFsOFk

 

Công tác năm 2013 của Lãnh đạo Viện:

 

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B6COvrKdLORhWV92cHhlbGR4Q0E

 

I. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Quản lý Tổng hợp có nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Viện trong công việc điều hành các hoạt động chung của Viện, đảm bảo mọi phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ tốt cho các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của Viện.

Cụ thể phòng Quản lý Tổng hợp đảm nhận một số công việc sau

1. Công tác hành chính quản trị

- Tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng;

- Văn thư lưu trữ;

- An ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy;

- Quản trị mạng LAN, và các thiết bị công nghệ;

- Quản trị, bảo dưỡng, bảo đảm cơ sở vật chất của Viện;

- Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng.

2. Công tác kế hoạch - hợp tác quốc tế

- Quản lý khoa học;

- Kế hoạch tổng hợp;

- Hợp tác quốc tế;

- Quản lý thư viện.

3. Kế toán tài chính

- Kế toán thuế;

- Kế toán tiền ngân sách, vãng lai, kho bạc;

- Kế toán tài sản;

-Bảo hiểm xã hội và y tế.

4. Công tác khác

- Quản lý nhà ăn tập thể của Viện;

- Xe Ô tô

II. Nhân sự

 Phòng Quản lý Tổng hợp có 10 nhân sự gồm: 3 thạc sỹ, 5 cử nhân, 1 Cao đẳng và 1 Trung cấp, trong đó có 7 cán bộ biên chế và 3 cán bộ hợp đồng. Ngoài ra còn có 5 cán bộ hợp đồng làm lái xe, tạp vụ và bảo vệ.

Danh sách cán bộ phòng Quản lý tổng hợp như sau:

Tổ hành chính - nhân sự

1. Trần Thế Vinh - Quyền trưởng phòng, Tổ trưởng

2. Nguyễn Thị Thu Phương - Chuyên viên Văn thư lưu trữ

3. Phan Hoàng Tân - Chuyên viên Thường trực 

Tổ Kế hoạch - hợp tác quốc tế

4. Nguyễn Thị Thu Dung - Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

5. Hoàng Anh Minh - Chuyên viên

Tổ Kế toán tài chính

6. Nguyễn Thị Hồng Anh - Tổ trưởng

7. Phan Bùi Kim Thoa - Chuyên viên 

8. Trần Thị Thu Hương - Chuyên viên

9. Hoàng Anh Thư - Chuyên viên

10. Phan Thị Hà - Chuyên viên

III. Hoạt động

Phòng Quản lý tổng hợp luôn cố gắng thực hiện tốt các công việc được giao, tổ chức quản lý tốt các chức năng quản lý tổng hợp của Viện, đã và đang từng bước cải thiện phương pháp quản lý hành chính... để luôn là bộ máy giúp việc đắc lực cho lãnh đạo Viện.

p.QLTH

IV. Cơ sở vật chất

Phòng Quản lý thổng hợp được trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng, phục vụ tốt cho công việc như: máy fax, máy photocopy, Scanner, các máy in và các tủ tài liệu, máy tính bàn, máy tính xách tay... 
- Các phần mềm quản lý quan trọng như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản cố định, phần mềm tra cứu dữ liệu...
- Quản lý các tài sản của Viện như ô tô, nhà ăn, ...