Tin hoạt động

Thanh nhiên liệu từ mùn cưa góp phần giải quyết vấn đề về nguồn cung năng lượng và bảo vệ môi trường

Viện Khoa học năng lượng đã phát triển thành công công nghệ sản xuất than sinh học từ mùn cưa.

Đọc thêm...

Viện Khoa học năng lượng tổ chức thành công Hội nghị Chiến lược Phát triển Năng lượng Sinh khối Việt Nam

Ngày 24 tháng 7 năm 2015, Viện Khoa học năng lượng đã tổ chức Hội nghị Chiến lược Phát triển Năng lượng Sinh khối Việt Nam tại Hà Nội, Việt Nam. 

 

Đọc thêm...

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng nhiệm kỳ 2015-2020 thành công rực rỡ

Thực hiện Kế hoạch số 210-KH/ĐUVHL ngày 19/11/2014 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Kế hoạch đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 22 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Đọc thêm...

Viện trưởng Viện KHNL tham gia Hội thảo Năng lượng cho khu vực ngoài lưới tại khu vực ĐNA

smart village Từ ngày 27 đến 29 tháng 1 năm 2015, Ông Đoàn Văn Bình, Viện trưởng Viện Khoa học năng lượng đã tham gia hội thảo Hội thảo Năng lượng cho khu vực ngoài lưới tại khu vực ĐNA tại Thành phố Kuching, Malaysia. Tham gia đoàn công tác là ông Nguyễn Hoài Nam, Phó GĐ Trung tâm nghiên cứu hệ thống năng lượng.

Đọc thêm...

HỘI NGHỊ THAM VẤN ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM

Viện Khoa học năng lượng, Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị tham vấn đánh giá một số công nghệ tiết kiệm năng lượng và công nghệ năng lượng carbon thấp của Nhật Bản và khả năng chuyển giao, ứng dụng các công nghệ tại Việt Nam.

Đọc thêm...

Thư mời tham dự hội thảo

thu moi hoi thao 02.02.2015 Viện Khoa học năng lượng trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, sinh viên và các thành viên khác làm việc thuộc các lĩnh vực năng lượng, môi trường và phát triển bền vững tham gia chuỗi hội thảo khoa học do Viện khoa học năng lượng và Phòng thí nghiệm năng lượng sạch (thuộc Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội ) phối hợp tổ chức.

Đọc thêm...

Phát triển Hệ thống Năng lượng hỗn hợp cho vùng sâu, vùng xa

ninh thuan Trong bối cảnh nhu cầu lương thực tăng mạnh để đảm bảo nuôi sống hơn 9 tỉ người vào năm 2050 và đe dọa của biến đổi khí hậu đến các hoạt động cung cấp lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững được xem là một trong những giải pháp đúng đắn, ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Phát triển hệ thống năng lượng tái tạo từ các nguồn sinh khối sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Một mặt, hệ thống năng lượng tái tạo giúp tận thu nguồn phụ phẩm từ các hoạt động nông lâm nghiệp. Mặt khác, hệ thống cung cấp nguồn năng lượng sạch để phát triển các hoạt động nông nghiệp tại địa phương.

Đọc thêm...

Chuyên mục phụ