Khai thác nguồn năng lượng gió tại Cù Lao Chàm

Ngày 09/08/2013, Sở KH-CN tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Khoa học năng lượng tổ chức hội thảo về đề tài khoa học “Điều tra, thu thập số liệu gió và đánh giá tiềm năng năng lượng gió khu vực Cù Lao Chàm”. Đề tài do ông Nguyễn Bình Khánh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển năng lượng - Viện Khoa học năng lượng làm chủ nhiệm. 

Thực hiện từ đầu năm 2013 đến nay, đề tài “Điều tra, thu thập số liệu gió và đánh giá tiềm năng năng lượng gió khu vực Cù Lao Chàm” đã được tiến hành các nội dung công việc như đo gió, đánh giá tiềm năng năng lượng gió tại khu vực Cù Lao Chàm, qua đó đề xuất lắp đặt hệ thống turbin khai thác sức gió phục vụ nhu cầu điện năng của khu vực này.

Để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, đề tài đã xây dựng cột đo gió và bức xạ mặt trời có độ cao 45m so với mặt đất.

Cot do gio vs buc xa mat troi

 Cột đo gió và bức xạ mặt trời có độ cao 45m so với mặt đất

Kiem tra thiet bi cot do gio vs buc xa mt    kiem tra thong so

Kiểm tra số liệu và  thiết bị đo gió

Từ số liệu gió đo thực tế cùng với số liệu gió thu thập được từ các trạm khí tượng lân cận như Sơn Trà, Tam Kỳ, Trà My, đề tài đã xác định được phân bố vận tốc gió và hướng gió trong năm tại độ cao đo và tính toán ngoại suy cho các độ cao khác nhau từ 30m-120m. Sử dụng phần mềm Wasp, đề tài đã lập bản đồ vận tốc gió và công suất của khu vực ở độ cao từ 30m-120m, tính toán kiến nghị công nghệ điện gió phù hợp với chế độ gió của khu vực Cù Lao Chàm. Và điều quan trọng nữa là qua điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng gió, đề tài hướng tới đề xuất một số địa điểm, vị trí có thể lập quy hoạch dự án điện gió tại khu vực Cù Lao Chàm và xây dựng mô hình cấp điện sử dụng năng lượng gió ổn định, bền vững.

doan kiem tra VKHNL  So KHCN

 Đoàn kiểm tra thiết bị đến từ Viện KHNL và Sở KH&CN Quảng Nam

Đưa tin: Ngọc Giáp