Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam - VEF

Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam - VEF (www.vef.gov), được tài trợ bởi Chính phủ Hoa Kỳ, đưa công dân Việt Nam sang học các chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ trong các ngành khoa học (tự nhiên, vật chất và môi trường), công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin), kỹ thuật, toán học và y tế (bao gồm y tế công cộng và khoa học sức khỏe).

Viện Khoa học năng lượng nhận được Thông báo từ VEF về quy trình tuyển chọn Học bổng VEF năm học 2015 với 40 suất học bổng thạc sỹ/tiến sỹ toàn phần thông qua hình thức chia sẻ tài chính giữa VEF với các trường đại học Hoa Kỳ.

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: CHỈ chấp nhận hồ sơ trực tuyến trên trang web của VEF tại địa chỉ: https://application.vef.gov/2015/ 
Hồ Sơ CHỈ được mở từ 10 giờ 00 sáng ngày 10 tháng 12 năm 2013, 
đến 10 giờ 00 sáng ngày 10 tháng 4 năm 2014 (theo giờ Việt Nam).

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị truy cập địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=362

Viện Khoa học năng lượng trân trọng thông báo để các ứng viên quan tâm được biết.

Dưới đây là Thông báo nguyên văn từ VEF:

---------------------

Dear Sir/Madam,

The Vietnam Education Foundation - VEF (www.vef.gov) Fellowship Program, funded by the U.S. Government, brings Vietnamese nationals to the United States for graduate degree programs on the sciences (natural, physical, and environmental), technology (including information technology), engineering, mathematics, and medicine (including public health and health sciences).

We are pleased to announce a new application cycle of the VEF Fellowship Program for the 2015 Cohort. There will be 40 Master's/Doctorate Fellowships with full financial support through a cost-sharing agreement between VEF and U.S. universities available.

APPLICATION PERIOD: Applications will be available ONLY online at VEF website at:https://application.vef.gov/2015/ 
ONLY from 10:00 a.m., December 10, 2013, 
to 10:00 a.m., April 10, 2014 (Vietnam time zone).

For further details, please refer to the program announcement at: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=362
Thank you for your support to VEF over the years and please share this email with potential candidates.

Sincerely,
The VEF Team (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

SUBSCRIBE
Please click http://home.vef.gov/newsletter.php to subscribe your email address to the VEF Mailing List.