Hội nghị cán bộ viên chức tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, nhằm tổng kết các hoạt động trong năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014, Viện Khoa học năng lượng đã tiến hành Hội nghị cán bộ viên chức.

Tới dự Hội nghị có các vị khách mời là cán bộ nghiên cứu lão thành từng làm việc và có nhiều cống hiến trong công tác xây dựng Viện: PGS,TS. Bùi Huy Phùng – Chủ tịch HĐKH Hiệp hội năng lượng Việt Nam, NCVCC, TS. Dương Duy Hoạt – Nguyên Chủ tịch HĐKH Viện Khoa học năng lượng, NCVCC, TS Ngô Tuấn Kiệt – Nguyên Viện trưởng VKHNL, ông Nguyễn Văn Thành – Nguyên Phó Viện trưởng Viện KHNL, ông Trần Khắc Tuyến – Nguyên Giám đốc TT Năng lượng mới và tái tạo, Viện Khoa học năng lượng,…

Về phía Viện KHNL gồm có Lãnh Đạo Viện, Hội đồng Khoa học, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ viên chức Viện Khoa học năng lượng. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Viện trưởng Báo cáo tổng kết các hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Nhìn chung, năm 2013 các hoạt động nghiên cứu khoa học đã có bước chuyển biến tích cực, mang tầm vóc cao hơn những năm trước. Viện đã thực hiện 16 đề tài cấp trên CS và 4 ĐT cấp CS, 3 ĐT hỗ trợ cán bộ trẻ; Có 21 báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu hội thảo SED3; 1 phát minh sáng chế về Thiết bị công nghệ sản xuất và sử dụng khí sinh học được CH Belarus cấp bằng công nhận. Về công tác HTQT, năm 2013 Viện có 16 lượt cán bộ ra nước ngoài và đón 9 lượt đoàn vào; Thực hiện hợp tác với các cơ quan quốc tế như cơ quan NAVI (Hoa Kỳ), Đại học Queensland (Úc)… Hiện tại Viện có 2 cán bộ làm NCS tại nước ngoài; 1 NCS trong nước; 1 cán bộ học ThS tại nước ngoài; 8 cán bộ học ThS trong nước;

Trong năm 2014 tới đây, mục tiêu của Viện sẽ tập trung hoàn thiện dứt điểm đề tài cấp trên cơ sở đang chậm tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ đã đăng ký, được phê duyệt.

Viện cũng định hướng mục tiêu nghiên cứu, đào tạo rõ ràng, cụ thể đối với từng đơn vị; Xây dựng áp dụng tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của từng vị trí việc làm, công khai, dân chủ; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy quản lý; Miinh bạch trách nhiệm đến từng cá nhân, đồng thời thực hiện nghiêm túc xác định nội dung nhiệm vụ cho từng CB trẻ; Tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề khoa học để năm 2014 sắp tới, Viện sẽ đạt được những kết quả nghiên cứu khoa học mang tính hiệu quả và thực tiễn hơn nữa.

Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe các Báo cáo tổng kết Công đoàn, Báo cáo tham luận của Chi đoàn Thanh niên CS HCM, Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2013.

Đặc biệt trong phần thảo luận đóng góp ý kiến, Hội nghị đã được nghe các đồng chí cán bộ lão thành, giàu kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chia sẻ những ý kiến tâm huyết, định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học cho lớp cán bộ NCKH trẻ.

Tại hội nghị, nhằm biểu dương các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013, TS Đoàn Văn Bình, Viện trưởng Viện KHNL đã trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở" cho 07 cán bộ, tặng Giấy khen cho 5 Tập thể Lao động tiên tiến. Ngoài ra còn có các QĐ công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 25 CBVC và tặng Giấy khen cho 33 CBVC trong Viện.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện KHNL, Phó Viện trưởng Hoàng Hồng Việt đã phát động phong trào thi đua trong toàn Viện, kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức Viện Khoa học năng lượng tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ và các chỉ tiêu trong nghị quyết Hội nghị đã đề ra.; Cùng nhau chung sức đồng lòng, xây dựng Viện KHNL ngày càng phát triển.

Đưa tin: Minh Anh