Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng nhiệm kỳ 2015-2020 thành công rực rỡ

Thực hiện Kế hoạch số 210-KH/ĐUVHL ngày 19/11/2014 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Kế hoạch đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 22 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020.

Hình 1, 2, 3. Các hình ảnh khai mạc Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Kiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các đại biểu khách mời và 33 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng.

 Hình 4. Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết tại Đại hội

Hình 5. Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm tại Đại hội

Đại hội đã nghe đồng chí Đoàn Văn Bình, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chính của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hoàng Hồng Việt, Phó Viện trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Hình 6. Đồng chí Phan Văn Kiệm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Văn Kiệm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đồng chí lưu ý Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng vượt qua một số khó khăn, thách thức tiếp tục phấn đấu xây dựng, phát triển toàn diện Viện Khoa học năng lượng xứng tầm với Viện nghiên cứu cấp quốc gia, có uy tín, với đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

Hình 7, 8, 9, 10. Các tham luận tại Đại hội

Nhiều đảng viên, đại biểu tham dự Đại hội đã phát biểu tham luận sôi nổi, đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015; Dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảngvà dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VII 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng nhiệm kỳ 2015- 2020, gồm 05 đồng chí và bầu ra 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hình 11. Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng nhiệm kỳ 2015- 2020

 Hình 12. Đồng chí Phan Văn Kiệm chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng nhiệm kỳ 2015- 2020 

Hình 13. Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng nhiệm kỳ 2010- 2015 

Một số hình ảnh của Đại hội